The Best Locations in Sibenik for Wedding Photoshoot


Šibenik is a picturesque town located on the central coast of Croatia, with stunning natural landscapes and historic architecture. It's no surprise that many couples choose to tie the knot here, surrounded by the town's charm and beauty. But what about capturing those special moments after the ceremony? Šibenik offers an abundance of breathtaking locations for wedding photoshoots, whether you prefer the tranquil beauty of nature or the grandeur of historic landmarks. In this post, we'll guide you through some of the best locations in Šibenik for wedding photoshoots. From enchanting gardens to scenic coastlines, we'll help you find the perfect backdrop for your wedding album. So, get ready to explore the beauty of Šibenik and capture memories that will last a lifetime!

Najbolje lokacije u Sibeniku za vjencane fotografije


Šibenik je slikoviti grad na srednjoj obali Hrvatske, sa prekrasnim prirodnim krajolikom i povijesnom arhitekturom. Nije iznenađenje da mnogi parovi biraju upravo ovo mjesto za svoje vjenčanje, okruženi šarmom i ljepotom grada. Ali što je s hvatanjem onih posebnih trenutaka nakon ceremonije? Šibenik nudi obilje prekrasnih lokacija za vjenčane fotografije, bilo da preferirate mirnu ljepotu prirode ili veličanstvenost povijesnih znamenitosti. U ovom postu, vodit ćemo vas kroz najbolje lokacije u Šibeniku za vjenčane fotografije. Od čarobnih vrtova do slikovitih obala, pomoći ćemo vam pronaći savršenu pozadinu za vaš vjenčani album. Zato se pripremite za istraživanje ljepote Šibenika i zabilježite uspomene koje će trajati cijeli život!

Wedding couple in Old town Sibenik
Wedding in Sibenik Catedral
Wedding Portraits in old town Sibenik

1.Old Town


The old town of Sibenik is a magical setting for a wedding photoshoot. Its narrow, winding streets and historic buildings offer a romantic and intimate atmosphere, making it the perfect backdrop for couples looking for a touch of old-world charm. The stunning architecture of the Cathedral of St. James, a UNESCO World Heritage Site, provides a breathtakingly beautiful setting for wedding photos. The fortress of St. Michael, overlooking the town and sea, is another unique location that offers panoramic views and a historical feel. The old town's timeless beauty, combined with its rich history and cultural heritage, makes it a truly special place for a wedding photoshoot in Sibenik.

Stari Grad


Stari grad Šibenik čaroban je ambijent za fotografiranje vjenčanja. Njegove uske, krivudave ulice i povijesne zgrade nude romantičnu i intimnu atmosferu, što ga čini savršenom pozadinom za parove koji traže dašak šarma starog svijeta. Zadivljujuća arhitektura katedrale svetog Jakova, UNESCO-ve svjetske baštine, pruža nevjerojatno lijep ambijent za fotografije vjenčanja. Tvrđava sv. Mihovila, s pogledom na grad i more, još je jedna jedinstvena lokacija koja nudi panoramski pogled i povijesni ugođaj. Bezvremenska ljepota starog grada, u kombinaciji s njegovom bogatom poviješću i kulturnom baštinom, čini ga zaista posebnim mjestom za fotografiranje vjenčanja u Šibeniku.

Wedding in garden St. Lovre
Wedding in garden St. Lovre
Wedding in garden St. Lovre

2. St. Lovre garden


Garden of St. Lovre, located in the heart of Sibenik's historic center, is a beautiful location for a wedding photoshoot. This charming garden oasis offers a peaceful and romantic atmosphere, with its lush greenery and colorful blooms providing a stunning backdrop for wedding photos. The garden's winding paths and secluded corners offer plenty of opportunities for intimate and creative shots. The garden's historical significance, as a former monastery garden, adds an extra layer of depth and meaning to the photos. Whether you're looking for a serene and tranquil setting or a unique and historical location, Vrt sv. Lovre is a perfect choice for a wedding photoshoot in Sibenik.

Vrt Sv. Lovre


Vrt sv. Lovre, smješten u srcu povijesne jezgre Šibenika, prekrasna je lokacija za fotografiranje vjenčanja. Ova šarmantna vrtna oaza nudi mirnu i romantičnu atmosferu, sa svojim bujnim zelenilom i šarenim cvjetovima koji pružaju zadivljujuću pozadinu za fotografije vjenčanja. Vijugave staze i skroviti kutci vrta nude obilje mogućnosti za intimne i kreativne snimke. Povijesni značaj vrta, kao nekadašnjeg samostanskog vrta, dodaje dodatni sloj dubine i značenja fotografijama. Bilo da tražite spokojno i mirno okruženje ili jedinstvenu i povijesnu lokaciju, Vrt sv. Lovre je savršen izbor za fotografiranje vjenčanja u Šibeniku.

Wedding in Barone Fortress
Wedding in Barone Fortress
Wedding in Barone Fortress

3.Barone Fortress


Barone fortress is a truly unique location for a wedding photoshoot in Sibenik. This 17th-century fortress, which has been beautifully restored and opened to the public in recent years, offers breathtaking views of the city and sea. The fortress's stone walls and ancient architecture provide a dramatic and historic backdrop for wedding photos, while its expansive grounds offer endless possibilities for creative shots. The fortress's unique blend of history and natural beauty makes it a one-of-a-kind location for a wedding photoshoot in Sibenik. If you're looking for a location that's both awe-inspiring and romantic, Barone fortress is the perfect choice.

Tvrdjava Barone


Tvrđava Barone doista je jedinstvena lokacija za fotografiranje vjenčanja u Šibeniku. Ova tvrđava iz 17. stoljeća, koja je posljednjih godina prekrasno obnovljena i otvorena za javnost, pruža prekrasan pogled na grad i more. Kameni zidovi tvrđave i drevna arhitektura pružaju dramatičnu i povijesnu pozadinu za fotografije vjenčanja, dok njezino prostrano zemljište nudi beskrajne mogućnosti za kreativne snimke. Jedinstveni spoj povijesti i prirodne ljepote tvrđave čini je jedinstvenom lokacijom za fotografiranje vjenčanja u Šibeniku. Tražite li mjesto koje ujedno izaziva strahopoštovanje i romantičnost, tvrđava Barone je savršen izbor.

Wedding portraits by the sea in Croatia
Wedding portraits by the sea in Croatia
Wedding portraits by the sea in Croatia

4.St. Anthony’s Canal


St. Anthony's Canal in Šibenik is a hidden gem for a wedding photoshoot. This scenic trail winds through the Šibenik canal, offering breathtaking views of the city, sea, and surrounding countryside. The trail is surrounded by lush vegetation, creating a natural and serene atmosphere that's perfect for a romantic photoshoot. The trail's landscapes offer plenty of opportunities for unique and creative shots, while its secluded location provides privacy and intimacy. The trail's proximity to town and other historic landmarks in Šibenik make it a convenient location for a wedding photoshoot. If you're looking for a best sunset location for your photoshoot, St. Anthony's Canal is the perfect choice.

Kanal Sv. Ante


Kanal svetog Ante u Šibeniku skriveni je dragulj za fotografiranje vjenčanja. Ova slikovita staza vijuga kroz Šibenski kanal, pružajući prekrasan pogled na grad, more i okolni krajolik. Staza je okružena bujnom vegetacijom, stvarajući prirodnu i spokojnu atmosferu savršenu za romantično fotografiranje. Pejzaži staze nude obilje mogućnosti za jedinstvene i kreativne snimke, dok njezin osamljeni položaj pruža privatnost i intimu. Blizina grada i drugih povijesnih znamenitosti u Šibeniku čini stazu pogodnom lokacijom za fotografiranje vjenčanja. Ako tražite najbolju lokaciju za zalazak sunca za svoje fotografiranje, Kanal svetog Antuna je savršen izbor.

Hi, I am Antonio, Croatia Wedding Photographer


ARE YOU READY TO START PLANNING YOUR WEDDING IN CROATIA?


Get in contact to receive my wedding and elopement packages in Croatia. From there we can schedule a phone call to chat about your vision and ideas.


As a wedding photographer with over 13 years of experience, I have had the privilege of capturing the most precious moments for countless couples on their big day. My passion for photography and my dedication to providing exceptional service have helped me to establish a reputation as a trusted and reliable photographer in the wedding industry.